Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Zespoły

„Zespół to grupa osób, które podczas wykonywania powierzonych im zadań są od siebie wzajemnie zależne, wspólnie odpowiadają za wyniki pracy, postrzegają siebie oraz są postrzegane przez innych jako odrębna jednostka społeczna, osadzona w ramach innego, większego systemu”

Taka definicja pozwala zrozumieć, że siłą zespołu jest suma potencjału poszczególnych członków Zespołu, a celem może być nie tylko dostarczanie określonych rezultatów, ale ich przekraczanie.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca  – to SUKCES

Henry Ford

Jak więc tworzyć tak skutecznie działające Zespoły, które będą filarem dobrze prosperujących firm? Jak sprawić, aby pracownik zapytany przez kogoś spoza firmy mógł powiedzieć o pracy w Zespole:

„Czułem, że przynależę do tych ludzi. Potrafiliśmy odgadywać swoje uczucia i nastroje i odpowiednio się do nich dopasowywać. Czuliśmy więź. Struktura i przywództwo naszego Zespołu w sposób naturalny wypływały z okoliczności. Ceniliśmy się i szanowaliśmy się nawzajem. Łączyły nas zdrowe relacje. Gdy pojawiały się konflikty, sami potrafiliśmy je rozwiązać. Mieliśmy do siebie zaufanie. Poświęcaliśmy sobie czas i dzieliliśmy się talentami, skutecznie wykorzystując nasze umiejętności i wiedzę. Pracowaliśmy ciężko, ale praca była przyjemnością”

Jak pracuję z Zespołami

W pracy z Zespołami skupiam się na:

 • promowaniu idei współpracy i pracy Zespołowej
 • uczeniu postaw bycia aktywnym członkiem Zespołu
 • rozumieniu i akceptacji różnorodności w Zespole w obszarach: typów osobowości, stylów myślenia i uczenia się, stylów pracy i podejścia do wyzwań, komunikacji, budowania relacji, rozpoznawania potrzeb i motywów
 • wypracowywaniu wspólnych wartości i zasad pracy
 • rozumieniu celów biznesowych i łączeniu ich z celami indywidualnymi
 • edukowaniu czym jest dynamika procesu grupowego
 • uświadamianiu zajmowanych ról w grupie
 • korzyściach płynących z bycia częścią Zespołu

Oferuję moim Klientom

 • procesy Team coachingu
 • warsztaty rozwojowe
 • diagnozę potencjału i zasobów w Zespole
 • mediacje w sytuacjach konfliktu
 • warsztaty facylitacyjne

Chcesz rozwijać swój Zespół?

Zaproś mnie na spotkanie online, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć.

Napisz do mnie z użyciem formularza kontaktu