Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Ahead

Ahead_logoRozwojowe Rozwiązania dla Liderów

Jesteśmy grupą Konsultantów biznesu. Pracujemy metodami i narzędziami coachingowymi z Klientami indywidualnymi (członkami Zarządów, wyższą kadrą menedżerską i menedżerami średniego szczebla) stosując: indywidualny coaching managerski, diagnozę potencjału, kompetencji i umiejętności przywódczych   z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi  i metod biznesowych (MBTI, Psychtech, Extended Disc, Facet5, Hogan, ocena 360, AC-DC).

Z powodzeniem wspólnie z naszymi Klientami określamy obszary wymagające wzmocnienia w pracy zespołowej – realizując warsztaty rozwojowe w obszarach: motywacja, przywództwo, kreatywne myślenie, sukcesja, budowanie efektywnego zespołu, rozwiązywanie konfliktów. Postrzegamy pracę zespołów w organizacjach przez pryzmat – definiowania konkretnych, mierzalnych i realistycznych celów, wypracowania zespołowych strategii sukcesu i zapewnienia motywacji do ich wdrażania.

Wspieramy Organizacje w definiowaniu i wdrażaniu wartości, doskonaleniu kultury organizacyjnej wprowadzaniu zmian systemowych, tworzeniu organizacji „uczących się”, kreowaniu misji, wizji i strategii skutecznego działania w warunkach rynkowych, jesteśmy wsparciem w przygotowaniu i wdrażaniu narzędzi do skutecznego zarządzania procesami  i ludźmi w firmie.

 Nasz Zespół

Nasz Zespół tworzą praktycy biznesu z wieloletnimi doświadczeniami na stanowiskach managerskich. Dzięki temu – to, co proponujemy naszym Klientom, ma nie tylko wysoką jakość, gwarancję sukcesu, ale też możliwość natychmiastowego zastosowania w praktyce.

Zespół Ahead tworzą:

 • Konsultanci biznesowi
 • Coachowie ze specjalizacjami: executive coaching/ business coaching/ team coaching
 • Superwizorzy coachingu
 • Mentorzy biznesowi
 • Trenerzy biznesu
 • Psychologowie biznesu

Gwarantujemy

 • rzetelną diagnozę i analizę potrzeb rozwojowych
 • dopasowanie najlepszych modeli i narzędzi wspierających rozwój
 • dedykowanie do projektów rozwojowych naszych najlepszych pracowników
 • wysokie standardy przeprowadzenia programów rozwojowych
 • pasję w realizacji wspólnej pracy, celów i strategii
 • jakość, profesjonalizm, efekty
 • autorskie modele i rozwiązania

Chcesz skorzystać z naszego wsparcia rozwojowego?

Zaproś nas na spotkanie online, by porozmawiać o najlepszych rozwiązaniach dla Waszego Zespołu/ Firmy/ Liderów/ Pracowników