Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

MBTI

mbtiMyers – Brigss Type Indicator – 16 typów osobowości w biznesie

MBTI pozwala czerpać z różnic między ludźmi w obszarach: komunikacji, podejmowania decyzji, stylów życia/ stylów pracy. Znając typ grupy można przewidzieć, jakie zachowania będą preferowane, na jakie standardy zespół/firma stawia, jakich liderów będzie chętniej widziała w swoich szeregach i jak dynamicznie w związku z tym może się rozwijać w przyszłości

To była wielka przyjemność współpracować z Beatą w ciągu 9 miesięcy w ramach projektu dla grupy Talentów. Beata jest bardzo profesjonalną, charyzmatyczną osobą, która zachęca ludzi do korzystania z MBTI jako narzędzie zapewniającego rozwój. Dała wiele więcej niż się spodziewaliśmy: przygotowała diagnozę grupy Talentów, pozostawała w kontakcie z uczestnikami po warsztacie i odpowiadała na wszystkie ich pytania, inspirowała ich, dawała dużo rad i dzieliła się najlepszymi praktykami. Po kilku miesiącach mogę powiedzieć, że warsztaty MBTI prowadzone przez Beatę miały ogromny wpływ na rozwój naszej Organizacji „.

Anna Brulińska – Gierycz, Head of Recruiting, Talent Management & Development, ING Bank Śląski

Kiedy warto skorzystać z modelu MBTI w biznesie

Indywidualni Managerowie

 • Gdy Manager chce rozpocząć indywidualny proces coachingowy – dzięki MBTI ma możliwość zbudowania świadomości mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • Kiedy Manager do  tej pory odnosił sukcesy a dziś wytracił tempo,utknął na jakimś etapie i nie jest pewien co za tym stoi
 • Kiedy Manager wchodzi w nowy Zespół i chce szybko poznać kto jest kim i jaki styl zarządzania/ przywództwa najlepiej zastosować
 • Kiedy Manager chce zwiększyć swoją skuteczność w budowaniu relacji z innymi ludźmi
 • Kiedy Manager chce zadbać o produktywność swoich działań we współpracy z innymi
 • Kiedy chce jeszcze lepiej negocjować, wywierać wpływ
 • Kiedy Manager chce wypracować długoterminowy plan rozwoju dla siebie i zespołu
 • Kiedy Manager chce budować najlepsze zespoły, zapraszać do współpracy w projektach osoby o najlepiej dopasowanym potencjale
 • Kiedy Manager chce lepiej zrozumieć siebie i swoje otoczenie biznesowe
 • Kiedy Manager jest zainteresowany dążeniem do doskonałości i mistrzostwa osobistego w roli Managera/ Lidera/ Szefa/ Przedsiębiorcy

Zespoły

 • Kiedy członkowie Zespołu chcą poznać potencjał, możliwości i typy osobowości w Zespole
 • Kiedy pracownicy chcą poznać lepiej oczekiwania swojego Szefa i współpracowników, rozumieć ich potrzeby i codzienne zachowania
 • Kiedy planowana jest reorganizacja pracy w Zespole
 • Kiedy kierownictwo chce przygotować indywidualne ścieżki rozwoju dla  poszczególnych osób
 • Kiedy Zespół chce przejść na wyższy poziom rozwoju, współpracy, porozumienia, osiągania celów
 • Wybór i rozwój kariery, która pozwoli na wykorzystanie potencjału typu osobowości
 • Kiedy grupa specjalistów chce stać się Zespołem
 • Kiedy w Zespole dochodzi do konfliktów i nieporozumień i chcą rozpoznać  przyczyny, oraz wypracować najlepsze rozwiązania
 • Kiedy pracownicy chcą poprawić skuteczność porozumiewania się między sobą i prezentowania się w strukturach korporacji

MBTI dotyczy 4 wymiarów osobowości

Ekstrawersja (E) – Introwersja (I)

mówi o źródłach energii życiowej, sposobie budowania relacji z ludźmi, formie komunikacji, sposobie podejścia do zadań

Poznanie (S) – Intuicja (N)

pozwala na rozpoznanie sposobu zbierania informacji ze świata zewnętrznego i organizacji treści, stosunku do procedur, szczegółów, strategii i inspiracji

Myślenie (T) – Odczuwanie (F)

pokazuje jak podejmujemy decyzje i jakie elementy bierzemy pod uwagę, jak podchodzimy do wyników i relacji z ludźmi

Osądzanie (J) – Obserwacja (P)

dostarcza wiedzy o stylu życia i stylu pracy, podejściu do zobowiązań i elastyczności w reagowaniu na zmiany

Chcesz skorzystać z diagnozy kwestionariuszem MBTI?

Masz do wyboru dwie opcje:

 1. Raporty na podstawie Badania MBTI Step 1
 2. Raport na podstawie Badania MBTI Step 2 (Pełniejsza wiedza o osobowości wg teorii typu na podstawie koncepcji C.G. Junga w połączeniu z teorią czynników osobowości Cattella. Dzięki badaniu możesz dowiedzieć się o dodatkowych aspektach w ramach 4 dychotomii, które pozwalają lepiej zrozumieć zachowania swoje lub innych, ale też wyjaśniają dlaczego będąc tym samym typem osobowości – nadal się między sobą różnimy w stylu myślenia, zachowania czy reagowania na coś w życiu i w pracy.

Tutaj możesz pobrać przykładowy raport MBTI Step I

Tutaj możesz pobrać przykładowy raport MBTI Step II

Zaproś mnie na spotkanie on line – by porozmawiać o współpracy i korzyściach, jakie możesz odnieść Ty jako Lider i Twój Zespół

Po więcej inspiracji i wskazówek o typach osobowości

zapraszam na stronę mojego bloga: www.potencjalosobowosci.com

Napisz do mnie z użyciem formularza kontaktu