Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Business Coaching

Business coaching jest procesem doskonalenia kompetencji managera i bazuje na partnerskiej relacji coacha i Klienta oraz na wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe. Proces coachingowy uświadamia Klientowi, że na nasze zachowania ma wpływ więcej czynników, niż tylko wiedza i umiejętności.

Istotne są: system przekonań i poglądów, nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z tych czynników może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy, podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi.

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem

Arystoteles

Coaching biznesowy pozwala na pracę z kadrą managerską i skupia się na doskonaleniu umiejętności managera w roli Szefa. Może on dotyczyć:

ustalania celów dla managera i zespołu, skutecznej komunikacji managera jako szefa, udzielania informacji zwrotnej, rozwiązywania konfliktów, budowanie efektywnego zespołu, utrzymywania satysfakcjonujących relacji z pracownikami i partnerami biznesowymi, budowania autorytetu kierownika w organizacji, motywowania siebie i innych, wywierania wpływu, rozwoju umiejętności i kompetencji członków zespołu.

Ważnym elementem procesu business coachingu mogą być sesje „on the job” – gdy Coach towarzyszy Managerowi w Jego naturalnym środowisku pracy, obserwuje Jego zachowania, skuteczność w pełnieniu swojej roli i realizacji celów

Przed rozpoczęciem procesu coachingowego dotyczącego rozwoju indywidualnego Managera lub Zespołu ustalane są warunki procesu coachingowego. W tym procesie biorą udział – Manager (gdy Jego/ Jej dotyczy indywidualny proces coachingowy), przedstawiciel HR lub bezpośredni przełożony oraz Coach. W przypadku team coachingu w spotkaniu operacyjnym biorą zazwyczaj udział Lider Zespołu lub Manager, przedstawiciel HR oraz Coach

Audyt personalny

Proces coachingowy może być poprzedzony audytem personalnym z użyciem profesjonalnych narzędzi biznesowych:

 • Psychtech -badanie osobowości, stylów przywodztwa, blokad rozwoju, EQ
 • MBTI – 16 typów osobowości w biznesie
 • Hogan Assessment Systems – 3 testy: HPI, HDS, MVPI
 • Extended Disc – typy zachowań w biznesie
 • Ocena 360
 • Program Development Center

Kontrakt coachingowy

Wszystkie ustalenia dotyczące:

 • celu lub celów, obszarów rozwoju
 • oczekiwanych efektów procesu coachingowego
 • czasu trwania procesu
 • miejsca sesji coachingowych
 • częstotliwości
 • dodatkowych testów/ badań wykorzystywanych do budowania świadomości Klienta, diagnozy potencjału i obszarów rozwoju
 • formuły współpracy między Klientem – Managerem, Klientem – Zespołem i  Coachem –  mają formę wiążącego Strony kontraktu

Ramy procesu coachingowego

 • długość procesu zależy od obszarów rozwoju Managera i jego celów
 • charakter wsparcia: przy procesach interwencyjnych – gdzie potrzebna jest szybka zmiana – 2-4 sesji, przy procesach stabilnego rozwoju -8-10 sesji
 • częstotliwość spotkań ustalana jest z Klientem i może mieć formę spotkań co tydzień w trakcie całego procesu, co 2 tygodnie, co 3 tygodnie – jeśli Klientowi zależy na rozłożeniu w czasie swoich działań rozwojowych lub np. weekendowego spotkania – jeśli cele rozwojowe stanowią ważny i pilny priorytet dla Klienta

Jesteś zainteresowany rozwojem kadry managerskiej z użyciem coachingu?

Zaproś mnie na spotkanie on line, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć.

Napisz do mnie z użyciem formularza kontaktu