Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Psychtech

Psychtech to badanie osobowości doskonale dostosowane do potrzeb biznesowych, przedstawiający wydajny i zrozumiały, oparty na przesłankach naukowych obraz osobowości jednostki w środowisku pracy. Wykorzystuje Model Wielkiej Piątki i czynników Cattela.

Kwestionariusz VMI – bada wartości i motywy. Dzięki niemu Organizacja może lepiej zrozumieć naturalne energie danej osoby, rozpoznać obszary w których Manager może w naturalny sposób uzyskać najwięcej satysfakcji i mocno się angażować. Kwestionariusz zawiera podskale:

 • wartości interpersonalne: altruzim, sentymentalizm, afiliacja
 • wartości profesjonalne: sukces, materializm, bezpieczeństwo, estetyka
 • wartości indywidualne: pryncypializm, tradycjonalizm, niezależność, nauka

 

Kwestionariusz 15FQ może być wykorzystywany do oceny kompetencji na wszystkich stanowiskach i we wszystkich branżach, zarówno wyższej kadry zarządzającej, kadry średniego szczebla menedżerskiego, ekspertów, młodych pracowników prowadzenia projektów zarządzania talentami.

Zawiera następujące raporty: Profil osobowości (styl myślenia, styl interpersonalny, styl radzenia sobie w stresie), Role Zespołowe, Style przywództwa, Style w roli Podwładnego, Style wywierania wpływu),  Raport blokad rozwoju, Inteligencja Emocjonalna

 • Badanie Psychtech opiera się na teorii cech
 • Prosty i zrozumiały język dla osoby wypełniającej
 • Krótki do wypełnienia (zawiera po 12 pytań do poszczególnych skal)
 • Wynik badania dostępny od razu po wypełnieniu

W rozwoju kadry managerskiej i zespołów warto skorzystać z następujących analiz:

Raport profil osobowości

Styl myślenia – dotyczy podejścia do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Opisuje następujące skale:

 • Koncepcyjność
 • Intuicja
 • Metodyczność
 • Stosowanie zasad
 • Podejście społeczne
 • Otwartość na zmiany

Styl interpersonalny – dotyczy preferencji w zakresie budowania relacji w miejscu pracy i interakcji z innymi. Opisuje skale:

 • Otwartość na zmiany
 • Dominacja
 • Charyzma społeczna
 • Śmiałość intelektualna
 • Entuzjazm
 • Współdziałanie
 • Budowanie relacji
 • Zaufanie

Styl radzenia sobie ze stresem -pokazuje styl radzenia sobie z presją i stresem w miejscu pracy. Opisuje skale:

 • Zaufanie
 • Odporność na stres
 • Przezwyciężanie porażek
 • Zrelaksowanie

Role Zespołowe

Raport pokazujący w jakich obszarach i rolach w zespole osoba może się odnajdywać najlepiej. Raport dotyczy następujący obszarów: Kierowanie, eksplorowanie, realizowanie, zatwierdzanie. Role które są uwzględnione w analizie to:

 • Kreator
 • Przywódca
 • Ewaluator
 • Realizator
 • Facylitator
 • Organizator
 • Networker
 • Finalizator

Style przywództwa

Raport pokazujący preferowane style przywództwa w modelu  Przywództwa Transformacyjnego – w którym w trakcie wspólnej pracy wszyscy oddziałują na siebie wzajemnie poprzez uwzględnianie wartości ważne dla obydwu stron: przełożony/ pracownik. Lider w tym modelu kieruje w taki sposób, by dążyć do zmiany wewnątrz organizacji i realizacji celów poprzez czynienie z pracowników zwolennikami jego wizji/ angażowanie ich i uczenie współodpowiedzialności w tym procesie.

Style przywództwa:

 • Dyrektywny
 • Delegujący
 • Uczestniczący
 • Konsultujący
 • Negocjujący

Style w roli podwładnego

Raport pokazuje jakie postawy i zachowania może prezentować pracownik swojemu Przełożonemu:

 • Dostosowujący się
 • Samodzielny
 • Współpracujący
 • Eksplorujący
 • Wymagający

Style wywierania wpływu

Raport pokazuje jak pracownik będzie osiągał swoje cele, współpracował z innymi, podchodził do relacji np z klientem:

 • Pewny siebie mówca
 • Architekt relacji
 • Sojusznik Klienta
 • Reformator
 • Entuzjasta
 • Wytrwały zdobywca
 • Ambitny poszukiwacz
 • Ekspert
 • Wspierający koordynator
 • Dyrygent Zespołu

Bariery rozwoju

Przy ocenianiu potencjału rozwojowego, szczególnie dla stanowisk zarządczych i kierowniczych, warto brać pod uwagę, że istnieje szereg stylów lub czynników, które mogą prowadzić do wypalenia kandydata/kandydatki, który na początku wykazuje ogromny potencjał, ale następnie się blokuje, często z powodu tych samych przymiotów, które wcześniej przyniosły mu/jej sukces. Skale barier:

 • Niekonwencjonalny – Roztargniony
 • Podporządkowany – Uległy
 • Przenikliwy – Nieufny
 • Zmienny – Wybuchowy
 • Niezdyscyplinowany – Niepokorny
 • Zdystansowany – Wycofany
 • Skrupulatny – Drobiazgowy
 • Kwestionujący – Prowokujący
 • Sprytny – Makiawelistyczny
 • Ostrożny – Asekurancki
 • Pewny siebie – Egocentryczny
 • Chimeryczny – Humorzasty

Inteligencja emocjonalna

Raport pokazujący poziom Inteligencji Emocjonalnej, która wg badań D.Golemana ma wpływ w 58% na sukces Managera. :

Samoświadomość w EQ zawiera podskale:

 • Świadomość emocjonalną
 • Pewność siebie
 • Adekwatną samoocenę

Te kompetencje pozwalają Managerowi: poprawnie rozumieć siebie, własne emocje, motywacje i cele; ufać własnemu osądowi i pewnie podejmować decyzje; w pewny siebie sposób i z przekonaniem wyrażać własne poglądy; realistycznie oceniać własne umiejętności, zdolności i możliwości i wykorzystywać informację zwrotną do poprawy wyników swoich działań.

Zarządzanie sobą w EQ zawiera podskale:

 • Kontrola własnych emocji
 • Optymizm
 • Dążenie do osiągnięć
 • Perspektywiczne planowanie i sumienność
 • Adaptację
 • Przewidywalność

Te kompetencje pozwalają Managerowi: efektywnie zarządzać własnymi emocjami, wykorzystywać motywację wewnętrzną, energię i optymizm, aby osiągać cele; stosować wysokie standardy pracy, planować perspektywicznie i przywiązywać wagę do szczegółów; przystosowywać się do sytuacji i zachowywać otwartość na zmiany; utrzymywać wysoki poziom osobistej wiarygodności.

Świadomość społeczna w EQ zawiera podskale:

 • empatię
 • otwartość na innych
 • świadomość organizacyjną
 • orientację usługową

Te kompetencje pozwalają Managerowi: rozpoznawać motywacje, emocje i zachowania innych; być otwartą na inne perspektywy i punkty widzenia; lepiej rozpoznawać zależności interpersonalne i organizacyjne.

Zarządzanie relacjami w EQ zawiera podskale:

 • perswazyjność
 • zarządzanie konfliktami
 • inspirujące przywództwo
 • umiejętność katalizowania zmian
 • umiejętności pracy zespołowej
 • otwartość na dzielenie się wiedzą

Te kompetencje pozwalają Managerowi: skutecznie się komunikować, odnosić się do innych dyplomatycznie i taktownie; skutecznie negocjować; motywować innych i aktywnie promować zmiany; budować sieci społeczne; skutecznie współpracować; w sposób otwarty wymieniać się informacjami i aktywnie uczestniczyć w projektach zespołowych; rozwijać potencjał współpracowników poprzez coaching, mentoring i nauczanie.

Chcesz skorzystać z diagnozy Psychtech?

Napisz do mnie z użyciem formularza kontaktu