Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Diagnoza potencjału

kilka zarówek z liderem na czele

Świadomość własnego potencjału, to fundament na którym człowiek ma możliwość budowania osobistych sukcesów, satysfakcji z życia i zadowolenia z tego, Kim jest.

Czasami jednak osobie wydaje się, że zna siebie w sposób wystarczający, że świadomie żyje i świadomie podejmuje różne decyzje na polu osobistym i zawodowym. Rzeczywistość pokazuje, że w dużej mierze są to przypadkowe działania, czasami oparte na raz nabytym doświadczeniu, czy za rekomendacją osób z otoczenia. Innym razem – to efekt przypadku lub zbiegu okoliczności. Jeszcze innym razem – to zasługa działającej intuicji.

Dzięki diagnozie potencjału z użyciem profesjonalnych narzędzi Manager/ Lider ma możliwość sprawdzenia czym naprawdę dysponuje, jakie są Jego naturalnie mocne strony i predyspozycje. Dzięki tej wiedzy o sobie ma możliwość powtarzania swoich sukcesów, zwiększania prawdopodobieństwa osiągania sukcesów w rozwoju osobistym i pracy z innymi.

W diagnozie potencjału skupiam się na:

Osobowość

  1. Badanie typu osobowości z użyciem kwestionariusza MBTI (Step I, Step II)
  2. Badanie blokad rozwoju, poziomu inteligencji emocjonalnej, stylów przywódczych, style wywierania wpływu, role zespołowe,  na podstawie badania Psychech
  3. Badanie osobowości Hogan 
  4. Badanie osobowości zawodowej SHL 

Kompetencje

  1. Ocena kompetencji z wykorzystaniem Oceny 360
  2. Programy oceny Assessment & Development Center
  3. Wywiady kompetencyjne

Talenty

Badanie Talentów Gallupa

Motywatory

Badanie SHL – raport MQ


Chcesz poznać swój potencjał 

lub potencjał członków Twojego Zespołu?Zaproś mnie na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć


Napisz do mnie z użyciem formularza kontaktu