Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Diagnoza potencjału

Businesswoman Holding a Large GlobeŚwiadomość własnego potencjału, to fundament na którym człowiek ma możliwość budowania osobistych sukcesów, satysfakcji z życia i zadowolenia z tego, Kim jest.

Czasami jednak osobie wydaje się, że zna siebie w sposób wystarczający, że świadomie żyje i świadomie podejmuje różne decyzje na polu osobistym i zawodowym. Rzeczywistość pokazuje, że w dużej mierze są to przypadkowe działania, czasami oparte na raz nabytym doświadczeniu czy za rekomendacją osób z otoczenia. Innym razem to efekt przypadku lub zbiegu okoliczności. Jeszcze innym razem to zasługa działającej intuicji.

Dzięki diagnozie potencjału z użyciem profesjonalnych narzędzi Manager/ Lider ma możliwość sprawdzenia czym naprawdę dysponuje, jakie są Jego naturalnie mocne strony i predyspozycje. Dzięki tej wiedzy o sobie ma możliwość powtarzania swoich sukcesów, zwiększania prawdopodobieństwa osiągania sukcesów w rozwoju osobistym i pracy z innymi.

W diagnozie potencjału skupiam się na:

Osobowość

  1. Badanie typu osobowości z użyciem kwestionariusza MBTI
  2. Badanie blokad rozwoju, poziomu inteligencji emocjonalnej, stylów przywódczych, style wywierania wpływu, role zespołowe,  na podstawie badania Psychech
  3. Badanie osobowości na podstawie modelu Wielkiej Piątki

Zachowania

Badanie zachowań w miejscu pracy testem Extended Disc

Kompetencje

  1. Ocena kompetencji z wykorzystaniem Oceny 360
  2. Programy oceny Assessment & Development Center
  3. Wywiady kompetencyjne

Talenty

Badanie Talentów Gallupa

Wartości

Badanie Psychech – raport  z kwestionariusza VMI

Chcesz poznać swój potencjał lub potencjał członków Twojego Zespołu?

Zaproś mnie na spotkanie abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć

Napisz do mnie z użyciem formularza kontaktu

error: Treść tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim

badanie i rozwoj EQ