Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Extended Disc

Extended DiscExtended Disc, to narzędzie diagnostyczne pozwalające na podejmowanie trafnych decyzji managerskich, opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje obszary do pracy nad sobą; analiza zespołu łączy indywidualne wyniki członków zespołu w spójny raport, pozwalający na pracę nad budową zespołu.

Extended DISC® Analiza Indywidualna opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje obszary do pracy nad sobą

Extended DISC® Analiza Pary Pracowników daje respondentom informacje pozwalające na podjęcie najbardziej skutecznych działań zmierzających do maksymalizacji efektywności pracy

Extended DISC® Analiza Zespołu łączy indywidualne wyniki członków zespołu w spójny raport, pozwalający na pracę nad budową zespołu.  Umożliwia lepszą komunikację, dostarcza informacji, dzięki, którym decyzje dotyczące zespołu lub firmy podejmowane są w sposób optymalny

Chcesz skorzystać z diagnozy Extended Diskiem?

Napisz do mnie z użyciem formularza kontaktu