Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

SHL – badanie osobowości zawodowej

shl badanie osobowosci zawodowej

SHL – badanie osobowości zawodowej pozwala na badanie preferowanych zachowań w miejscu pracy. Używane jest do rekrutacji i rozwoju pracowników. To jedno z lepszych narzędzi biznesowych stosowane przy diagnozie potencjału Managerów zarówno przed podjęciem przez nich pracy w Twojej Organizacji jak i potem, do rozpoznawania potencjału i obszarów rozwojowych, kiedy Manager chce się rozwijać, zmieniać zakres odpowiedzialności czy awansować na kluczowe stanowiska w firmie.

Badanie OPQ pokazuje informacje o pracowniku/ managerze – jak myśli, jak buduje relacje, jak radzi sobie ze stresem na poziomie 32 wymiarów osobowości. Na podstawie tego badania w zależności od celu i oczekiwanego rezultatu (czyli jakich informacji Organizacja/ Przełożony/ czy sam Manager może potrzebować) można wygenerować różne typy raportów:

  1. profil osobowości
  2. raport Manager +
  3. uniwersalny raport kompetencji
  4. raport stylów przywódczych

Kwestionariusz Motywacji MQ – pokazuje 18 czynników motywacji pracownika/ Managera – który może rozpoznać nie tylko źródła motywacji indywidualnej osoby, potencjalne źródła demotywacji i frustracji – kiedy osoba nie może zaspokoić swoich potrzeb w pracy, czy w relacjach z innymi. Jest też cennym źródłem informacji o tym, czy dana osoba będzie pasowała do danej kultury organizacyjnej czy Zespołu. Raport dostarcza cennych wskazówek Managerom, jak zarządzać skutecznie ludźmi i pomagać wykonywać im pracę z użyciem wiedzy o indywidualnych potrzebach.

Testy zdolności

 1. test numeryczny – pokazuje jak pracownik/ Manager radzi sobie w rozumieniu danych liczbowych i może je następnie wykorzystywać w swojej pracy w trakcie podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, korzystania z zaawansowanych raportów i analiz
 2. test dedukcyjny – pokazuje jak pracownik/ Manager dziś i w przyszłości może tworzyć i doskonalić rozwiązania biznesowe i sytuacyjne w oparciu o posiadane czy uzyskiwane dane
 3. test indukcyjny – pokazuje jak pracownik/ Manager może strategicznie/ kompleksowo podchodzić do wyzwań, projektów, przewidywać problemy i budować alternatywne scenariusze
 

Chcesz skorzystać z profesjonalnej diagnozy potencjału z użyciem SHL?

Zadzwoń do mnie – lub napisz – korzystając z formularza kontaktu