Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Warsztaty MBTI dla Biznesu

Warsztaty dla Managerów i Zespołów

W trakcie warsztatów tematycznych które mogą dotyczyć wybranych obszarów biznesowych możemy wykorzystać model MBTI – czyli oparty na koncepcji C.G. Junga model 16 typów osobowości

Lider z Zespolem

Rozwój kadry zarządzającej

Rozwój Zespołu

Psychologia Zarządzania Ludźmi

Gdy Organizacji zależy na:
Gdy Liderowi zależy na:
Gdy Managerowie chcą:

Formuła warsztatów

Zawartość merytoryczna warsztatów jest zawsze dopasowana do głównego obszaru rozwoju a model MBTI pełni jedynie funkcję wspierającą.

Przykładowe tematy główne warsztatów: komunikacja, przywództwo, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą, dobrostan Managera, zarządzanie emocjami, współpraca w Zespole, budowanie zespołu, itp

Warsztaty trwają 2 dni i są poprzedzone badaniem typów osobowości on line (jeśli pozwala na to budget)

Klienci po warsztatach z użyciem modelu MBTI

Oto kilka opinii uczestników programu rozwoju talentów w grupie dyrektorów:

„Warsztaty na pewno były dla mnie bardzo otwierające. Sporo się dowiedziałam o sobie, dzięki uczestnictwu w grupach „przeżyłam” w bezpiecznym szkoleniowym otoczeniu sytuacje, które mogą mieć miejsce w pracy”

„Warsztaty były dla mnie informacją o tym, jak różne osoby spotkać możemy w jednej firmie, podpowiedzią o różnych sposobach komunikacji, natchnieniem do pracy z ludźmi. Zastosuję tę wiedzę w codziennej pracy z Doradcami, w spotkaniach biznesowych z Klientami”

„Te warsztaty były dla mnie wejściem w nowy obszar świadomości o sobie samym i otoczeniu. Zainspirowały mnie do rozwoju … Zachęciły do przeanalizowania moich wewnętrznych potrzeb w relacji z drugim człowiekiem.Tę wiedzę zastosuję nie tylko w sytuacjach biznesowych! Ale również będę się starała wykorzystywać umiejętność rozpoznawania typów w codziennym, nawet prywatnym życiu. Świadomość, że ludzie mają tak zróżnicowane typy osobowości i tak różne potrzeby daje nam szanse na ciekawe relacje, na świadomy i przemyślany dobór form komunikacji z drugim człowiekiem”

„Warsztaty były dla mnie okazją, aby znaleźć odpowiedź kim jestem oraz wskazówek co mogę zmieniać w swojej pracy aby dobrze współpracować. Wiem też teraz, że jest kilka możliwości w których mogę pracować nad swoją osobowością, że mam możliwość zmodyfikowania wymiarów, aby bardziej dostosować się do nowej rzeczywistości (zmiana zespołu, zmiana szefa)”

„Po warsztatach w pierwszej kolejności skupię się na sklasyfikowaniu swojego zespołu, aby wiedzieć z kim przyszło mi pracować. W przyszłości skupię się na tym, aby współpracować z osobami różnorodnymi, aby czerpać wiedzę od nich, bo wg mnie do tej pory skupiałam się i otaczałam ludźmi podobnymi do siebie, co powodowało że nie rozwijałam się i nie czerpałam od osób z zewnątrz”

„Wiedzę o typach osobowości zastosuję w relacjach z moim Przełożonym, moim Zespołem, w relacjach z moimi Klientami, w negocjacjach, podczas zbierania informacji na temat osób z którymi chcę rozpocząć współpracę”

„Warsztaty były dla mnie próbą poznania siebie oraz mechanizmów kierujących zachowaniem innych osób. Dały mi możliwość poznania narzędzi umożliwiających zwiększenie efektywności w nawiązywaniu relacji oraz współpracy z różnymi typami ludzi”

„Zastosują wiedzę z tych warsztatów w realizacji zadań, w rekrutacji, w planowaniu swojej kariery zawodowej”

„Te warsztaty to: możliwość poznania odmiennych sposobów postrzegania tych samych zagadnień, innych potrzeb, oczekiwań i reakcji. Zrozumiałem lepiej jak ważna jest różnorodność, jak ważny jest sposób komunikacji, dobór zdań itp., jak bardzo może to wpływać na efektywność, jak może wpływać to na relacje, jak może to wpływać na mój autorytet”

„Przez 2 dni nie miałam nawet czasu ziewnąć, wszystko było tak ciekawe i szkoda by mi było coś przegapić”

„Samoświadomość własnego typu osobowości pozwoli mi być lepszym pracownikiem i człowiekiem w życiu prywatnym, łatwiej będzie mi dotrzeć do innych, łatwiej będzie mi znaleźć wspólny język”

„Takie warsztatowe spojrzenie pozwala zerknąć na nowo na cały zespół dla lepszego oceniania, korzystania z potencjału ludzi, łatwiejszej i skuteczniejszej komunikacji. Mam większą wiedzę na temat tego, co może ludzi drażnić albo być niezrozumiałe”

„Dzięki warsztatom MBTI zrozumiałam, że nie do każdego przemawia to samo – co do mnie, że mój obraz może być inaczej postrzegany, niż mi się to wydaje”

„Bardzo ważne jest dla mnie uświadomienie sobie jak istotna jest forma (to – co i jak) przekazu do różnych osobowości z jakimi mamy do czynienia”

„To, co wartościowe w trakcie warsztatów MBTI – to rozpoznanie różnych typów osobowości, ich zrozumienie, analiza elementów mających dla mnie największe znaczenie. „Żyj w zgodzie z własną naturą” – to nic złego. Korzystaj z wiedzy jaką otrzymałeś by rozwijać swoje słabe strony i z potencjału którym obdarzyła Cię natura. Czym kierować się przy budowaniu zespołu!!!”

„Świadomość, że ludzie są różni – nie lepsi, gorsi, ale inni i można z nimi tworzyć relacje i czerpać dla własnego rozwoju i realizacji celów.  Dobre delegowanie zadań i uprawnień pozwala czynić ludzi szczęśliwymi i pozwalać osiągać im sukcesy bez stresu”

„Ciekawie skonstruowany model osobowości, otwierający oczy na pewne aspekty, pomocny w wielu sytuacjach”

„Pomimo faktu, że jest to szkolenie „miękkie” zawartość jest bardzo konkretna. Zawartość merytoryczna zdecydowanie do wykorzystania w praktyce”

„Generalnie podchodzę z pewną rezerwą do tego typu szkolenia, ale w tym przypadku było REWELACYJNE !!! Myślę, że powinno być szerzej wprowadzone w naszym banku. Ogromna zasługa Beaty”

„Najlepsze miękkie szkolenie na jakim byłem”

„Warsztaty powinny być diagnozą dla wszystkich chcących uczestniczyć we wszelkich szkoleniach „miękkich”

„Warsztaty istotne z punktu widzenia analizy potencjału członków zespołu, budowania relacji w zespole, motywowanie pracowników. Dodatkowa wartość poznawcza na temat własnej osoby, swoich słabych i mocnych stron”

„Bardzo ciekawe zagadnienie, zdobyta wiedzę zdecydowanie będzie można wykorzystać w środowisku biznesowym, szczególnie w relacji z przełożonymi i podwładnymi, a także współpracownikami”

„Warsztaty pomagają określić słabe strony do rozwoju; uczą tolerancji i współpracy z ludźmi różniącymi się ode mnie; otwierają oczy na potrzeby innych”

 

Jeśli chcesz przeprowadzić warsztaty w Twoim Zespole, firmie i poznać się lepiej, zwiększyć poziom wzajemnego zrozumienia, motywacji do wspólnej pracy i czerpania z potencjału poszczególnych osób i całego Zespołu czy grupy pracowniczej/ projektowej – daj mi znać!

 

error: Treść tej strony podlega ochronie - zgodnie z prawem autorskim

badanie i rozwoj EQ