Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Warsztaty umiejętności

Pracuję z kadrą managerską średniego i wysokiego szczebla nad doskonaleniem Ich warsztatu managerskiego i przywódczego.

Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych…

Christian D. Larson

Prowadzę warsztaty:

  • Komunikacja w Zespole jako gwarancja współpracy i porozumienia
  • Jak przestać być małżem – warsztat o komunikacji i wdrażaniu zmian
  • DNA skutecznej motywacji pracowników – warsztat pozwalający zrozumieć potrzeby i motywy podwładnych, poznać najlepsze modele i techniki wzbudzające zaangażowanie pracowników
  • Kultura feedbacku w Zespole – warsztat pozwalający nabyć umiejętności udzielania pozytywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej
  • Spotkania przynoszące efekty – warsztat o optymalizacji spotkań i dyskusji w miejscu pracy
  • Jak rozpoznać diamenty w Zespole – warsztat pozwalający nabyć umiejętności rozpoznawania talentów i potencjału wśród podwładnych
  • Manager w roli Coacha  – warsztat rozszerzający możliwości skutecznego zarządzania ludźmi o coachingowy styl zarządzania na bazie narzędzi i modeli coachingowych
  • Budowanie najlepszych Zespołów – warsztat pozwalający na tworzenie takich Zespołów, aby sprawnie osiągały cele biznesowe, były źródłem pozytywnej energii i siły dla ich członków, były wsparciem dla Liderów przy wdrażaniu strategii biznesowych
  • 5 kroków do zgody – warsztaty rozwiązywania konfliktów w Zespole
  • Manager inteligentny emocjonalnie – warsztaty rozwoju umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych w biznesie

Jesteś zainteresowany rozwojem kompetencji managerskich i przywódczych w Twojej firmie?

Zaproś mnie na spotkanie on line, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć.

Napisz do mnie z użyciem formularza kontaktu