Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Lider, który sięga po różne style przywódcze - wygrywa

W zależności od Organizacji i jej kultury pracy promowane są różne modele i podejścia w definicji przywództwa. W każdym z nich jednak kładziony jest jednak nacisk na to, że Lider – to taka osoba w Zespole, która ma wpływ na kierunek działania firmy czy Zespołu, jest wzorem do naśladowania, inspiruje do zmian, rozwija podwładnych, gromadzi wokół siebie ludzi – którzy chcą z nim/ nią i dla nich pracować.

Przywództwo wiąże się ściśle z tym, jakim człowiekiem jest Lider i dlatego ogromne znaczenie mają:

Osobowość Lidera

Charakter Lidera

Wartości i standardy

Zachowania i reakcje

Na warsztatach doskonalących style przywódcze

Łączymy model osobowości Lidera z Inteligencją emocjonalną. To te dwa wymiary pozwalają osobie na zbudowanie siebie jako Lidera autentycznego – w zgodzie z tym kim Lider już jest jako człowiek. A wzbogacając tę wiedzę o umiejętności intra i interpersonalne – Lider ma dostęp do wszystkiego – co jest mu/ jej potrzebne, by być najpierw Liderem dla samego siebie, a potem dla ludzi.

W trakcie programu rozwoju stylów przywództwa skupiamy się na:

grupa ludzi na warsztata

Badanie Osobowości Lidera

Badanie EQ Lidera

Warsztaty stylów przywództwa

6 stylów przywództwa inteligentnego emocjonalnie Lidera

Jesteś zainteresowany doskonaleniem swojego stylu przywództwa lub zależy Ci na tym, aby Twoi Managerowie mieli zdywersyfikowane style przywództwa?