Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Hogan

HoganHOGAN ASSESSMENT SYSTEMS to system diagnozy pozwalający na określenie mocnych i słabych stron, predyspozycji i ograniczeń danej osoby w osiąganiu sukcesu, a także jej postaw i wartości.

Są to narzędzia psychometryczne dostarczające najbardziej zaawansowany poziom wiedzy i technologii w zakresie oceny potencjału indywidualnego w celu zwiększenia efektywności jednostek i organizacji.

Testy Hogan Assessment Systems powstały na bazie wieloletnich i wieloośrodkowych badań dotyczących szczegółowej analizy tych cech osobowości, które są kluczowe dla efektywnej selekcji, oceny, rozwoju oraz planowania ścieżki zawodowej.

Testy Hogan Assessment Systems mają wysokie własności psychometryczne, w tym także normy opracowane dla polskiej populacji. Każdy uczestnik badania Hogan Assessment Systems otrzymuje swój raport oraz indywidualną informację zwrotną.

W skład pakietu HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS wchodzą trzy uzupełniające się narzędzia:

HPI

Kwestionariusz Osobowości Hogana HPI („jasna strona osobowości”) to opis mocnych stron i predyspozycji osoby do osiągnięcia sukcesu.

HPI dostarcza informacji dotyczących cech osobowościowych pojawiających się w relacjach międzyludzkich, które pozwalają przewidzieć sukces jednostki w osiągnięciu jej indywidualnych celów.

HPI jest najbardziej zaawansowanym w swojej metodologii pomiarem nie zaburzonej osobowości bazującym na tzw. Modelu Wielkiej Piątki.

Był on znormalizowany na grupie ponad 500.000 pracujących osób dorosłych w ponad 200 zawodach obejmujących wszystkie główne typy biznesu.

Kwestionariusz Osobowości Hogana HPI jest często traktowany jako biznesowy standard w pomiarze nie zaburzonej osobowości ze względu na swój sukces w przewidywaniu efektywności pracowników.

HDS

Badanie Rozwojowe Hogana HDS („ciemna strona osobowości”) – Raport Przywództwa – określa obszary, które mogą stać się przeszkodą dla dalszego rozwoju kariery.

HDS dostarcza szczegółowych informacji na temat czynników ryzyka, które utrudniają jednostce funkcjonowanie w relacjach z innymi i mogą zablokować dalszy jej rozwój zawodowy.

HDS ocenia obszary dysfunkcyjne i czynniki ryzyka w interakcjach międzyludzkich, które mogą się ujawnić w sytuacjach stresu i dużego obciążenia pracą.

Tego rodzaju zachowania mogą przeszkadzać w karierze, relacjach interpersonalnych oraz osiąganiu życiowej satysfakcji. W kontekście pracy mogą powodować niezdolność do efektywnej komunikacji, przewodzenia zespołowi i osiągania wyników.

Rozpoznanie tych behawioralnych czynników pozwala na ograniczenie ich wpływu poprzez rozwój i coaching, zarówno indywidualny jak i zespołowy.

MVPI

Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji MVPI („wewnętrzna strona osobowości”) pokazuje indywidualne wartości wskazujące, jaki rodzaj pracy i środowisko będzie dla danej osoby najbardziej satysfakcjonujący.

MVPI dostarcza informacji dotyczących zainteresowań, motywacji oraz wartości wyznawanych przez jednostkę, wskazując rodzaj środowiska i kulturę organizacyjną, w jakiej będzie ona najlepiej funkcjonować.

MVPI mierzy motywacyjne konstrukty bazując na osiemdziesięciu latach badań i odkryć rdzennych wartości jednostek.

Informacje dostarczane przez MVPI reprezentują składnik istotny dla organizacji zainteresowanych upewnieniem się, że wiodące wartości, które motywują potencjalnie nowo zatrudnioną osobę, są spójne z tymi, które obowiązują dla stanowisk i dla organizacji jako całości.

MVPI może także pomóc w diagnozie obszarów zgodności oraz konfliktu między członkami zespołu, jako podstawa do procesów budowania zespołów.

Chcesz skorzystać z diagnozy Hoganem?

Napisz do mnie z użyciem formularza kontaktu