Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Badanie Motywatorów Managera

Motywacja Managera jest stanem Jego wewnętrznej gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony konkretną potrzebą. To zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, który określa podłoże zachowań Managera i potencjalnych zmian, jakich może dokonywać w sobie lub w swoim otoczeniu biznesowym.

Poziom motywacji ma wpływ na:

 • Wybór celów i osiągane wyniki
 • Sposób realizacji zadań
 • Budowanie wizerunku i autorytetu
 • Postawy i zachowania, dokonywane wybory i podejmowane decyzje
 • Sposób budowania relacji z innymi
 • Sposób budowania swojej pozycji w grupie
 • Sposób poszukiwania pracy i prezentowania swojej marki osobistej
 • Sukcesy i sposób rozwoju kariery zawodowej

Motywacja to ogień z wnętrza. Jeśli ktoś inny próbuje rozpalić ten ogień, prawdopodobnie będzie on płonął bardzo krótko

Stephen R. Covey

Managerowie wysoko zmotywowani – to tacy, którzy mają wysokie ambicje zawodowe, dążą do awansu zawodowego, praca jest dla nich istotną częścią życia. Wykazują gotowość do poświęcania swoich sił zadaniom zawodowym. Wykazują gotowość do poświęcania swoich sił wyzwaniom biznesowym i są skłonne do godzenia się z niepowodzeniami/ porażkami. Są przy tym aktywni i nastawieni optymistycznie do problemów i zadań, zadowoleni z osiągnięć zawodowych

Managerowie nisko zmotywowani – to przede wszystkim osoby, dla których praca ma małe subiektywne znaczenie, ich odporność na stres jest niska i jednocześnie mają niski poziom równowagi wewnętrznej. Brakuje im dokładności, mają przeciętny poziom ambicji zawodowych i obniżoną motywację, często unikają rozwiązywania problemów związanych z pracą. Źródłem zadowolenia z życia mogą dla nich być sytuację niezwiązane z pracą (np. rodzina, pasję, zainteresowania, inne aktywności pozapracowe).

18 czynników motywacyjnych

Czynniki motywacyjne pokazują, jak Manager może podchodzić do wyzwań, radzić sobie z trudnościami czy korzystać ze wsparcia rozwojowego Organizacji czy Przełożonego.

Lista badanych motywatorów w 4 kategoriach: 

Energia i dynamizm 

 1. Aktywność 
 2. Osiągnięcia
 3. Rywalizacja 
 4. Obawa przed niepowodzeniem
 5. Władza
 6. Zaangażowanie
 7. Nastawienie komercyjne
Synergia
 1. Kontakty z ludźmi 
 2. Uznanie
 3. Przekonania
 4. Bezpieczeństwo i wygoda
 5. Samorozwój

Czynniki wewnętrzne

 1. Zainteresowania 
 2. Elastyczność
 3. Samodzielność

Czynniki zewnętrzne

 1. Korzyści materialne
 2. Rozwój kariery zawodowej
 3. Status 
Raport motywacji pochodzi z badania SHL – czyli osobowości zawodowej
Zastosowanie badania

Chcesz zbadać czynniki motywacyjne swoje lub Twoich podwładnych w Zespole?

Skorzystaj z formularza kontaktu