Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Akademia Managera Inteligentnego Emocjonalnie

Zmieniający się rynek, rosnące wymagania Klientów i nowi pracownicy w danej organizacji to konieczność dla każdej formy ciągłego inwestowania w kadrę managerską – by potrafili Oni nie tylko stawiać czoła wyzwaniom codzienności biznesowej, ale mieli motywację do rozwoju siebie i swoich podwładnych, przekraczania wyników biznesowych i szukania powodów do doskonalenia procesów osiągania celów.

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą,
lecz sprawić, by podążali za nim

Charles Louis de Secondat Montesquieu

W zajęciach Akademii Managera Inteligentnego Emocjonalnie mogą wziąć Managerowie, którzy chcą lepiej poznać siebie, swój potencjał/ zasoby i chcą dalej doskonalić swoje kompetencje i umiejętności – szczególnie w zakresie EQ.

Manager Inteligentny Emocjonalnie to osoba, która nie tylko wdraża wizje i strategie firmy, realizuje cele biznesowe, terminowo wywiązuje się z powierzonych zadań, deleguje zadania i monitoruje procesy, ale to też ktoś, kto:

 • buduje partnerskie relacje z pracownikami i Klientami
 • potrafi rozpoznawać talenty w swoim Zespole i umie je rozwijać
 • inspiruje ludzi i dociera do ich naturalnych potrzeb i motywów – by sami chcieli brać odpowiedzialność za siebie, doskonalenie swoich kompetencji/ umiejętności i swój osobisty sukces zawodowy
 • kształtuje takie środowisko pracy by było on dla pracowników źródłem mocy, energii, wsparcia i wzajemnej edukacji
 • myśli o zwiększaniu produktywności i zaangażowania każdej osoby w Zespole
 • wyznacza najlepsze wzorce zachowań i postaw
 • potrafi wykorzystywać różnorodność w Zespole i na niej opierać swoje działania managerskie
 • dzielić się władzą i odpowiedzialnością z ludźmi na każdym etapie rozwoju zespołu
 • szuka okazji do innowacyjnych działań usprawniających prace Zespołu i firmy
 • myśli perspektywą długoterminową przy podejmowaniu bieżących decyzji biznesowych
 • zna i rozumie siebie ale też ma doskonałą wiedzę o swoich podwładnych (emocje, motywacje, potrzeby)
 • dąży do osobistego mistrzostwa w roli Managera

Akademia Managera  przygotowuje z sukcesem kadrę managerską do skutecznego działania operacyjnego, myślenia o rozwoju siebie, pracowników i organizacji, uczy odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji dla zapewnienia rozwoju całej firmy.

Badanie EQ Managera

Przed przystąpieniem do Akademii Managerowie wykonują badanie EQ Managera (kwestionariusz on line) i umawiają się z konsultantem na sesję informacji zwrotnej on line. Wyposażeni dopiero w wiedzę o sobie przystępują do warsztatów, które pozwalają w sposób celowy doskonalić swoje mocne strony i zadbać o obszary uważności.

Moduły Akademii Inteligentnego Emocjonalnie Managera

Umiejętności intrapersonalne

Moduł I – czyli kim jestem i jaki jestem – warsztat rozwoju osobistego pozwalający zrozumieć lepiej siebie, zaakceptować to kim Manager jest, co jest dla niego/ niej ważne, co czuje, czego potrzebuje, jak zarządza sobą, jak dba o swoje potrzeby i poczucie własnej wartości.

Umiejętności interpersonalne

Moduł II Świadomość społeczna – czyli Manager w otoczeniu  – warsztat, który pozwala zrozumieć i doświadczyć na czym polega empatia, dlaczego warto być otwartym na innych i jak taką postawę wypracować, przećwiczyć rozpoznawanie emocji i motywacji innych ludzi, zrozumieć otaczający system (zespół/ firma)
Moduł III Sztuka zarządzania relacjami – warsztat, który pozwala nie tylko przyjrzeć się technikom perswazyjnej komunikacji czy wywieraniu wpływu, ale też procesowi transformacji w procesie zmiany, inspirującemu przywództwu, dzieleniu się wiedzą i skutecznej pracy zespołowej.

Formuła Akademii Managera Inteligentnego Emocjonalnie

 • Każdy z modułów trwa 2 dni i zazwyczaj odbywa się poza biurem firmy
 • Program rozłożony jest w czasie, tak aby dać uczestnikom warsztatów okazję do wdrożenia nowych umiejętności, sprawdzenia swojej skuteczności i rozwoju refleksji o tym, co nadal warto wzmacniać i rozwijać.
 • Program zawsze dopasowywany jest do potrzeb i kultury organizacyjnej każdego Klienta.
 • Zajęcia w trakcie Akademii mają charakter interaktywnych warsztatów, wzbogaconych o indywidualną informację zwrotną dla każdego uczestnika.
 • Przed warsztatami uczestnicy są proszeni  o wypełnienie badania Inteligencji Emocjonalnej oraz kilku innych kwestionariuszy psychologicznych (jeśli zajdzie taka potrzeba)

 

Chcesz skorzystać z mojego wsparcia w zakresie doskonalenia kompetencji Inteligencji Emocjonalnej w pracy?

Zaproś mnie na spotkanie on line, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich

potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć.

 

Napisz do mnie z użyciem formularza kontaktu