work wellnessProgram dla osób pracujących w organizacjach biznesowych na różnych stanowiskach: kadra managerska, kierownicy średniego szczebla, specjaliści, eksperci.

Cel

Wsparcie pracowników w rozwoju skuteczności biznesowej, wzmacnianiu kompetencji i umiejętności, radzeniu sobie z wyzwaniami w kontaktach z ludźmi i realizacji celów, planowaniu kariery, rozwiązywaniu konfliktów, podejmowaniu decyzji, współpracy, myśleniu strategicznym.

Wsparcie pracowników w wyrabianiu w sobie nawyków:

  • dbania o swoje zdrowie fizyczne
  • dbania o swoje zdrowie emocjonalne
  • zdrowego odżywiania
  • utrzymywania równowagi miedzy pracą, a innymi sferami życia
  • budowania i utrzymywania ekologicznych relacji (dzieci, partnerzy życiowi, rodzina)
  • budowania wysokiego poczucia własnej wartości
  • prezentowania postawy pewności siebie
  • skutecznego radzenia sobie z niepowodzeniami/ porażkami/ sukcesami – wzmacniania odporności psychicznej
  • radzenia sobie z traumą/ stratą/ chorobą

 

Siła zależy od tego, jak postrzegasz siebie. Jeśli sądzisz, że masz ją, to ją masz. Jeśli sądzisz,
że nie masz jej to nawet choćbyś ją miał, nie masz jej…

Herb Cohen

Formy wsparcia

Oferujemy sesje rozwojowe/ spotkania konsultacyjne w trakcie których każdy z pracowników ma możliwość wypracowania najlepszych dla niego rozwiązań w ważnych dla siebie obszarach.

W zależności od celu/ potrzeb i gotowości pracownika do doskonalenia może on skorzystać z indywidualnej sesji rozwojowej, mentoringu, coachingu, interwencji, diagnozy potencjału i blokad kariery, doradztwa, sesji tematycznej, wsparcia w zakresie zarządzania, przywództwa, współpracy w zespole, rozwiązywaniu konfliktów, budowania autorytetu, autoprezentacji, zarządzania sobą, i inne.

 

Chcesz skorzystać z moich usług ?

Zaproś mnie na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć. Możesz też napisać do mnie maila z zapytaniem o możliwość nawiązania współpracy

Napisz do mnie

Wróć do Góry

Znajdź mnie na FB