Klienci po współpracy ze mną

W toku mojego procesu coachingowego, pani Beata Stefańska dała się poznać jako wysokiej klasy profesjonalista – dysponujący zarówno bardzo szeroką wiedzą, jak i wszechstronnymi kompetencjami praktycznymi. Byłem pod dużym wrażeniem łatwości, z jaką pani Beata odpowiadała na zgłaszane przeze mnie pytania i wspierała mnie w poszukiwaniu rozwiązań do sytuacji biznesowych. Co jednak najważniejsze – w dużej mierze dzięki opisywanej współpracy, z biegiem czasu coraz więcej rozwiązań na nurtujące mnie kwestie zacząłem poszukiwać w samym sobie, co – w mojej opinii – dobitnie świadczy o skuteczności całego procesu coachingowego. Od pierwszego do ostatniego spotkania miałem poczucie pracy z osobą, której umiejętności są nieustannie weryfikowane i udoskonalane przez kontakt z menedżerami wysokiego szczebla, a także – co również okazywało się przydatne w opisywanym kontekście – o dobrą znajomość kultury organizacyjnej naszego Banku.

Mając na względzie powyższe doświadczenia, z pełnym przekonaniem polecam usługi pani Beaty Stefańskiej w roli wszechstronnego coacha i trenera dla kadr menedżerskich

Bartosz Stebner, Dyrektor Obszaru Zapewnienia Zgodności
“Warsztaty z Beatą to dla mnie przede wszystkim dwie kwestie – zaangażowanie i profesjonalizm. Połączenie tych dwóch cech spowodowało, że stosunkowo krótki, bo dwudniowy warsztat dotyczący Przywództwa, stał się dla mnie bardzo ważnym krokiem rozwojowym, zarówno w moim życiu zawodowym jak i osobistym. A przemiły dodatek w postaci otwartości i ciekawej osobowości Beaty spowodował, że był to również bardzo miło spędzony czas ”.
Katarzyna Ocharska, p.o. Dyrektora Departamentu Metodologii Oceny Ryzyka
“Warsztaty prowadzone przez Panią Beatę Stefańską są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i praktycznie. Pokazuje nam szeroką perspektywę pracy nad naszym rozwojem jak również pracy z zespołem. Pobudza nas do rozwoju naszych pracowników, dzięki czemu możemy realizować cele na najwyższym poziomie.  Po warsztatach mamy zawsze refleksje co zmienić, poprawić aby stać się najlepszym przywódcą dla swoich ludzi.

Pani Beata Stefańska jest dla mnie inspiratorką mojej przemiany zawodowej, co w bardzo dużym stopniu wpłynęło na jakość mojej pracy i pomogło być efektywnym menadżerem. Uczestniczyłam w wielu warsztatach jak również w indywidualnych rozmowach, dlatego opinia jest oparta o długoletnią współpracę z Panią Beatą. Rekomenduję Panią Beatę Stefańską jako bardzo dobrego, wszechstronnego fachowca, który może pomóc rozwinąć kadrę menadżerską w każdej instytucji.

Ewelina Lewicka, Regionalny Dyrektor Sprzedaży

 

Miałem przyjemność uczestniczyć zarówno w sesjach coachingu grupowego, jak i indywidualnego prowadzonych przez Panią Beatę. Już od pierwszych spotkań Pani Beata zrobiła na mnie ogromne wrażenie jako osoba charyzmatyczna, niezwykle doświadczona oraz o ponadprzeciętnych umiejętnościach odczytywania profilu psychologicznego i zachowań innych ludzi. Dzięki tym niezwykłym umiejętnością umiała trafnie określić to jak dana osoba zachowuje się, wypowiada, komunikuje, współpracuje, podejmuje ryzyko czy też jest empatyczna w stosunku do innych osób.

Podczas spotkań Pani Beata wykorzystuje całą gamę różnych narzędzi, w tym model MBTI, którego według mnie jest wybitnym ekspertem. Dzięki trafnej diagnozie umie profesjonalnie przeprowadzić sesje coachingowe, dzięki czemu mogłem dojść do wielu cennych spostrzeżeń na temat sposobu jak działam, pracuję, zarządzam zespołem oraz komunikuję się z innymi, a potem korzystając ze zdobytej wiedzy mogłem się rozwijać i doskonalić.

Każda sesja z Panią Beatą pomagała mi zrozumieć mechanizmy działania człowieka, była źródłem nowych inspiracji i dawała mi możliwość rozwoju obszarów, które nie były dotychczas moimi mocnymi stronami, jak również wykorzystywania tego w czym jestem najlepszy.  Bardzo dziękuję Pani Beacie za poświęcony czas i wiele cennych wskazówek jakie miałem okazję od Niej otrzymać.

Szczerze polecam współpracę z Panią Beatą wszystkim, którzy czują że czas coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiedzą jak to zrobić albo nie mają odwagi i motywacji żeby zrobić to samemu.

Jacek Banasiak – Dyrektor – Biuro Informacji Zarządczej i Planowanie Finansowego

 

Współpraca z Beatą Stefańską dotyczyła wsparcia wymaganego w związku z objęciem przeze mnie nowego stanowiska oznaczającego odpowiedzialność za znacznie większy Zespół.

Naszej współpracy towarzyszyły: profesjonalizm, niegasnący entuzjazm, zaangażowanie, nie tylko w trakcie spotkań ale zwłaszcza przez gotowość konsultacji telefonicznych, mailowych pomiędzy spotkaniami, wiedza i praktyczne doświadczenie zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju pracowników.

Szczególnie doceniam:

– przygotowanie Beaty do pracy ze mną, w szczególności  dociekliwość w zbieraniu wywiadu na temat mojej roli, odpowiedzialności, potencjału i kompetencji. Zebrane przez Beatę informacje pozwoliły na nam na sprawne określenie priorytetów mojej pracy rozwojowej.

– elastyczność w podejmowaniu tematów, które pojawiały się w trakcie mojej pracy z nowym Zespołem.

W mojej ocenie współpraca z Beatą była efektywna. Jej wymiernym rezultatem jest rozwijająca się ścieżka kariery nie tylko moja, ale przede wszystkim osób do mnie raportujących i tych, z którymi współpracowałem w tym czasie. Z 7 osób z którymi pracowałem, w ciągu ostatniego roku 4 osoby awansowały na wyższe stanowiska przejmując odpowiedzialność za istotnie większe zespoły. Bank tym samym bardzo pozytywnie ocenił ich rozwój. ”

Rafał Dobras – Regionalny Dyrektor Kredytów Korporacyjnych
Miałam możliwość pracy z Beatą podczas dwóch warsztatów: „Zarządzanie innowacją w zespole” oraz „Przywództwo oparte na potencjale osobowości”. Oby dwie sesje przygotowane były profesjonalnie, z bardzo dobrą proporcją pomiędzy teorią, wiedzą praktyczną, a ćwiczeniami. Jako osoba prowadząca, Beata, w naturalny sposób nawiązuje szybki kontakt z uczestnikami, do każdego podchodzi indywidualnie, znajdując odpowiedni „klucz” do jego aktywności.

Szczególnie zapamiętałam warsztaty dot. Przywództwa. Oparte na modelu MBTI, dostarczyły z jednej strony prostych narzędzi wspomagających identyfikację własnych mocnych stron i potencjału, z drugiej inspiracji do rozwoju własnego, jako lidera oraz do świadomej pracy z zespołem. Ważną dla mnie kompetencją, którą staram się wciąż rozwijać, a która jest dla mnie bardzo cenna w pracy zawodowej, jest rozpoznawanie różnych typów osobowości w zespole/ wśród współpracowników. To pozwala na odpowiednie dostosowanie komunikacji oraz stylów zarządzania, a z drugiej strony lepsze zrozumienie otrzymywanej informacji zwrotnej. Uważam, że te umiejętności są pomocne nie tylko w roli managera, ale również rozwijają kompetencje osobiste, w życiu poza zawodowym.

We współpracy z Beata ceniłam: szybkość diagnozy i działania, zwrócenie uwagi na szerszą perspektywę, wiedzę praktyczną i szerokie doświadczenie, bezpośrednią komunikację. A do tego pozytywną energię, która udziela się uczestnikom.

Praca z Beatą była dla mnie pozytywnym, motywującym doświadczeniem, do którego chętnie wracam szukając inspiracji do własnego rozwoju i pracy z zespołem.  ”

Joanna Ratajczyk – Regionalny Dyrektor Kredytów Korporacyjnych

„Jest osoba, która potrafi za pomocą kilku spotkań odmienić spojrzenie na samego siebie, na życie i pracę. Za pomocą kilku rozmów zdiagnozuje Twoje mocne strony – takich, z których nie zdajesz sobie sprawy , o których nikt Ci nie powiedział, a które stanowią o Twojej unikatowej wartości. Nauczy Cię, jak wykorzystywać swoje zalety i nie pozwoli na uniki i wykręty. Znajdzie kilka zaskakujących elementów hamujących Twój rozwój, a następnie wbije Ci do głowy, jak je usunąć. Coach dla ambitnych, mobilizujący do osiągania celów pozornie niedostępnych, do wyzwolenia ukrytej energii, do pracy nad Twoim największym aktywem – nad Tobą. Gorąco polecam Beatę Stefańską.”
Szymon Mercik – Dyrektor Dyrektor Obszaru BI i Zarządzania Ryzykiem Kredytów Detalicznych
„Jeżeli jesteście gotowi na to aby przy każdym spotkaniu poznawać i rozumieć siebie coraz lepiej, jeżeli lubicie bardzo merytoryczne, dynamiczne spotkania przepełnione przykładami dotyczącymi każdego aspektu procesu rozwoju, jeżeli jesteście zainteresowani praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu komunikacji, motywacji, diagnozowania postaw, zachowań, umiejętności menedżerskich …, jeżeli potrzebujecie inspiracji do samoanalizy i samorozwoju, lubicie wyjść ze spotkania z cennymi refleksjami, jeżeli chcecie spotkać się z kimś kto pomoże wam wejść na drogę transformacji i profesjonalnie przeprowadzi was przez nią – spotkajcie się proszę z Beatą Stefańską. To wszystko przychodzi jej tak łatwo … bo posiada szeroką wiedzę merytoryczną, doświadczenie, podchodzi do spraw z entuzjazmem, zaangażowaniem i potrafi inspirować do ciągłego stawiania pytań rozwojowych.”
Mirosław Dziadek – Dyrektor w Pionie Ryzyka
„Beata Stefańska realizowała dla ORZ projekt (warsztaty team coachingu) związany z rozwojem porozumienia i współpracy w zespole kadry zarządzającej. Na podstawie moich doświadczeń w pracy z Beatą uważam, że posiada ona wyjątkowe umiejętności diagnozowania postaw, zachowań i motywacji ludzkich. W swoich spostrzeżeniach i wnioskach jest bardzo trafna, dogłębna, bezpośrednia i konkretna dzięki czemu potrafi zainspirować do samoanalizy i zmiany zachowań. Jest to coach, który otwiera oczy, pokazuje szerszą perspektywę, zmusza do myślenia, ale zarazem inspiruje do samorozwoju.”
Dagmara Wojnar – Dyrektor ORZ, BZWBK
„Z Beatą Stefańską miałam przyjemność pracować 2-krotnie, raz jako uczestnik warsztatu z zakresu MBTI( dla HR Business Partnerów), drugi jako organizator i zarazem uczestnik warsztatów dedykowanych dla kadry menadżerskiej z zakresu Budowania Zespołu.
Za każdym razem spotkanie z Panią Beatą to prawdziwa przyjemność. Jest to osoba, która inspiruje i wyzwala energię do zmian. Łączy w sobie ogromną wiedzę, profesjonalizm ale i pasję, którą zaraża wszystkich wokół.
Mogę bez wątpienia stwierdzić, że warsztaty poprowadzone przez Beatę Stefańską mają ogromne przełożenie na rozwój i w konsekwencji na efektywność zarówno osobistą jak i biznesową.”
Anna Bachanek – HR Business Partner, BZWBK
„Pani Beata Stefańska przeprowadziła dla nas warsztat z inteligencji emocjonalnej w maju 2013 roku.
Program merytoryczny warsztatu był ściśle dostosowany do kontekstu biznesowego naszej organizacji, czekających nas wyzwań jak również indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników (dzięki wcześniej przeprowadzonej przez Panią Beatę diagnostyce MBTI).
Dwudniowy warsztat został poprowadzony przez Panią Beatę w sposób bardzo angażujący, dynamiczny i stawiający na praktykę.
Przedsięwzięcie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników jako bogate w zawartość merytoryczną jak i inspirujące w kontekście ich dalszego rozwoju zawodowego.”
Małgorzata Bochenek – Dyrektor HR, Rabobank
Beata Stefańska……..profesjonalizm, pozytywna energia, inspiracja, wyjątkowy warsztat pracy, autorytet.
Świetnie przekazana wiedza teoretyczna, poparta praktycznymi przykładami pozwala na poszerzenie, pogłębienie i umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy na temat profili osobowości.
Spotkania z Beatą nie kończą się wraz z zakończeniem szkolenia. Po raz pierwszy spotkaliśmy coacha, trenera, który udostępnia siebie, swoją wiedzę i doświadczenie po warsztatach. Zawsze otwarta na pytania, na spotkania, na rozmowę. REWELACJA!!!!!
Jolanta Wiewióra, HR Business Partner
“Pani Beata Stefańska w październiku 2013 r przeprowadziła warsztaty dla kadry zarządzającej Makroregionu Lublin. Sposób prowadzenie, profesjonalizm i skuteczne metody dotarcia do uczestników spowodowały że okazały się one niezwykle pomocne do dalszej transformacji Zespołu. Osobiście uważam że był to jeden z kamieni milowych w rozwoju kompetencji mojego Zespołu. Bardzo dużo dały także późniejsze konsultacje moich Dyrektorów z Panią Beatą co okazało się bardzo pomocne w trakcie praktycznego wdrażania w życie nowych pomysłów i rozwiązań.”.
Marek Tomczuk, Dyrektor Macroregionu, BZWBK
“Warsztaty z zakresu „Diagnozy i rozwoju potencjału” były jednym z najbardziej udanych spotkań w ramach cyklu szkoleniowego w III edycji programu rozwojowego ‘Pierwszy Krok’ w Pionie Wspierania Biznesu w 2014 roku. Informacja zwrotna od uczestników była zdecydowanie pozytywna, uzyskali dużo indywidualnych informacji o sobie, a Pani Beata jako prowadząca było bardzo zaangażowana w prace grupową i indywidualną z uczestnikami.
.
Michał Hoppel, Dyrektor Departamentu Systemów Korporacyjnych i Kartowych
„Pani Beato, chciałabym serdecznie podziękować Pani za niekonwencjonalne podejście do procesu coachingowego, za swoją charyzmę, wytrwałość, profesjonalizm i efekty, jakie osiąga Pani dzięki swojej pracy. Spotkanie z Panią to zindywidualizowana ścieżka współpracy, dostosowana do moich potrzeb i celu, który sobie wspólnie wytyczyłyśmy. Spotkania te, to także połączenie inspiracji, sztuki i nienamacalnych doświadczeń, które powodują, że jutro jest już zupełnie inne. Znalazłam też cytat, który mógłby z powodzeniem stać się hasłem reklamowym Pani Beaty; „Lubię jak ludzie czerpią ze mnie inspiracje do własnych zmian. To motywuje mnie tylko do jedne¬go, aby zawsze pozostać sobą.” Najważniejsze zalety; charyzma, pasja, wytrwałość”
Monika Ledzion -Director of European Union Unit, Instytucja Finansowa
„Sesje z Beatą to niesamowite przeżycie. Zaczyna się – jak u Hitchcocka – od trzęsienia ziemi. Poprzewraca Ci wszystkie klocki i musisz pożegnać się z obrazem, do którego tak się przywiązałeś. Ale natychmiast pomaga Ci zbudować nowy – dużo jaśniejszy i czytelniejszy. Przy tym masz wrażenie, jakby czytała z kryształowej kuli. Mając pełną jasność, dalej już wszystko załatwiasz sam. Gorąco polecam. Nawet na próbę – po jednym spotkaniu będziesz czuł, że wskoczyłeś na właściwy tor.”
Dariusz Olak, Dyrektor Finasowy, Wydawnictwo De Agostini
„Warsztat bardzo inspirujący, wartościowy w kontekście dogłębnego poznania członków zespołu i związanych z tym czynników wpływających na ich motywację oraz zaangażowanie. Podczas spotkania uzyskałem bardzo wartościową informację zwrotną od każdego z moich bezpośrednio raportujących menadżerów. Kluczem jest otwartość podczas spotkania, która musi być podparta wzajemnym zaufaniem i dojrzałością zespołu. Menadżerowie uzyskali wiedzę pozwalającą im na określenie typów osobowości swoich podwładnych, co w doskonały sposób usprawnia, ułatwia proces komunikacji, dialogu z poszczególnymi dyrektorami. Wiele aspektów bardzo oczywistych ( a często zapomnianych lub ocenianych za mało skuteczne) w kontekście motywacji, formy uzyskiwania informacji zwrotnej nabrało innego wymiaru – klucz- to poznanie swoich ludzi i ich faktycznych potrzeb. Poprzez ten warsztat dowiadujemy się jak nas widzą inni i co najważniejsze, czego od nas oczekują”.
Przemysław Socha, Dyrektor Macroregionu
„Praca z Beatą przez ostatnie sześć miesięcy była wspaniałym doświadczeniem! Szybko przełamuje pierwsze lody i tworzy podstawy niezbędne w procesie coachingu: oparte na otwartości, szczerości i zaufaniu. Beata pasjonuje się rozwojem przywództwa – co zresztą widać na każdym kroku! Należało się spodziewać, że połączy wiedzę z ogromnym doświadczeniem, niemniej jednak kilkakrotnie pozytywnie mnie zaskoczyła, rzucając wyzwanie mojej wiedzy, przekonaniom i zachowaniu, jednocześnie zwiększając moją motywację, samoświadomość i skłaniając do działania….Nasze dyskusje były dla mnie czymś pouczającym i niezwykle cennym”.
Mariusz Broniszewski, Procurement Director, CIS, Northern & Eastern Europe, Alcatel Lucent
Spotkałam Beatę w kluczowym dla mnie momencie. Program coachingowy, który realizowałyśmy był wyzwaniem i jednocześnie wielką inspiracją do zmian. Wymagał zaangażowania, dyscypliny i odwagi do sięgania po cele. Mega profesjonalna, silna osobowość, wspierająca, uważna, cierpliwa, zaangażowana. Anioł w ludzkim ciele
Katarzyna Dzideczek, PR & Marketing Manager
“Pani Beata jest wyjątkową, charyzmatyczną osobą. Łączy profesjonalizm i szeroką wiedzę z wyjątkową pasją życia i optymizmem. Wyzwala energię do zmian, inspiruje do stawiania właściwych pytań i rozwoju. Pomaga poznać swoje mocne strony i zbudować solidne fundamenty będące trampoliną do dalszego rozwoju zawodowego i osobistego. Szczerze polecam! Pani Beato – dziękuję za wszystko”.
Anna Zawistowska, Deputy Director, Planning, Controlling & Analyses Office, Polkomtel
“I recommend Beata as a professional consultant of MBTI. Her broad experience, knowledge and approach to individual needs during our sessions, were inspiration to changes.Work with Beata was a great pleasure, she was open not only to provide expected service but gave much more support that help me to changed way of thinking of myself and the others.
Małgorzata Michałowy, HR Business Partner- ING Bank Śląski
Beata to profesjonalistka od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. Nasze warsztaty dotyczące MBTI były dla mnie bardzo pomocne i dały wiele informacji, jako managerowi.
Spostrzegawczość oraz dar obserwacji poparty potężną wiedzą teoretyczną w połączeniu z dużą ilością przykładów z biznesu powoduje, że spotkania z Beatą są niezwykle kształcące.
Dodatkowo Beata posiada dar przekazywania swojej szerokiej wiedzy uczestnikom warsztatów.”
Łukasz Mleczko, Dyrektor Macroregionu.
Celem warsztatów z p. Beatą Stefańską było zarówno lepsze poznanie osób w Zespole finansowym Alcatel Lucent przeze mnie, jako nowego Menadżera jak i scalenie w jeden Zespół grup dotychczas odrębnie pracujących, tj. księgowości, kontrolerów biznesowych oraz analityków finansowych.
Warsztaty Team Coachingu bardzo szybko uzmysłowiło mi powody pewnych charakterystycznych zjawisk dziejących się w Zespole na co dzień. Dodatkowo znajomość typów osobowości w Zespole, ich charakterystycznych reakcji, motywacji i działań pozwoliły mi zmienić mój dotychczasowo dominujący styl komunikacji i, dostosowując go do innych członków Zespołu, poprawić relacje, zwiększyć zaufanie, i, co najważniejsze, poprawić efektywność pracy działu.
W perspektywie kilkunastu miesięcy, które minęły od warsztatów, mogę powiedzieć, iż były one katalizatorem i narzędziem wspomagającym w procesie zmian, które wdrożyłam w sposobie pracy działu finansowego. Skutkiem transformacji jest obecne dostosowanie pracy działu do nowego modelu organizacyjno-biznesowego firmy i klientów.
Beata Szwoger-Lettecki, Dyrektor Finansowy/ Członek Zarządu, Alcatel – Lucent
„Wspólnie z Beatą pracowałyśmy nad moim rozwojem osobistym. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Beata jest bardzo profesjonalnym coachem. Posiada odpowiednią wiedzę oraz podejście. Dzięki jej zaangażowaniu mogłam lepiej zrozumieć swoje atuty oraz możliwości, co pomogło mi uporządkować moje cele zawodowe oraz poprawić swoje życie prywatne i zawodowe. Gorąco polecam Beatę do wszelkiego rodzaju programów rozwoju, gdyż prowadzone przez nią sesje coachingu to coś więcej niż tylko inwestycja biznesowa.”
Kinga Di Salvo, Asset Management & Customer Service Manager, Chep Polska
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. […] And God said, Let there be light: and there was light” Might be a bit too pathetic but you might sometime feel that what you have been doing so far, pretty much resembles working in the dark… What I have learned from Beata is that there is nothing without a cause. We do certain things in a way that is strictly related with a kind of personality we are. The sooner we know who we are and how we behave, the better for us it will be. Whether you are looking for a professional guide in your career development or even a private life, Beata will make a difference in your life. Go for it, do not waste your time!
Marcin Marszałek, Finance Director, M-Real – Metsa Group.

Inne rekomendacje są dostępne na moim profilu na serwisie Linked in – sprawdź

Wróć do Góry

Znajdź mnie na FB