Zespoły.

Opis Projektu

Zespoły istnieją, aby generować wyniki. Współpraca przy realizacji wspólnego celu sprawia, że zbiór jednostek staje się zespołem i jakość tej współpracy ma bezpośrednie przełożenie na jakość rezultatów pracy zespołu. Istnieją różne sposoby badania czynników wpływających na wysokość wyników osiąganych przez dany zespół i określania obszarów do działań rozwojowych w kierunku podwyższania skuteczności zespołu.

Fazy procesu rozwoju Zespołu

Faza przygotowawcza

  • Identyfikacja zespołu – rozmowa z liderem zespołu lub osobą odpowiedzialną za zespół i rozwój pracowników. Ma na celu omówienie aktualnej sytuacji w zespole oraz uzgodnienie oczekiwań i zasad współpracy.
  • Podpisanie kontraktu

Przeprowadzenie badania

  • Diagnoza obecnej sytuacji Zespołu i Lidera
  • Badanie potrzeb członków Zespołu
  • Spotkanie z Zespołem i obserwacja go w naturalnych warunkach biznesowych

Opracowanie wyników i zaplanowanie struktury warsztatów

Warsztaty

Jedno lub dwudniowe sesje Coacha z Zespołem w odstępach miesięcznych lub dwumiesięcznych

“Zwycięskie zespoły potrzebują lidera, który jest graczem zespołowym”

 

Chcesz rozwijać swój Zespół?

Zaproś mnie na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć. Możesz też napisać do mnie maila z zapytaniem o możliwość nawiązania współpracy

Napisz do mnie

 

Wróć do Góry

Znajdź mnie na FB