team_work3Siła Zespołu opiera się na potencjale poszczególnych pracowników. Ważne by Lider i sam Zespół miał świadomość tego na czym mogą się opierać, co stanowi jego mocną stronę i jak wykorzystywać to, co jest ich unikalną wartością.

Korzyści z diagnozy potencjału i zasobów w Zespole

 • poznanie się wzajemnie
 • rozpoznanie talentów w Zespole
 • wzrost zaufania
 • lepsze wykorzystanie zasobów i dopasowanie zadań do możliwości i predyspozycji poszczególnych osób
 • optymalizacja działań i wysiłków dla osiągania celów biznesowych
 • wzrost zadowolenia ze wspólnej pracy i współpracy w Zespole

Z natury każdy z nas dysponuje wrodzoną istotą tego, co jest niezbędne, by realizować wszystkie swoje zamiary i marzenia. Okazuje się jednak, iż zwykle brakuje nam wyszkolenia, wykształcenia, wiedzy i intuicji, by umieć wykorzystywać to, czym już z natury dysponujemy

Mark Twain

W diagnozie potencjału Zespołu używam:

 1. Modelu MBTI
 2. Modelu Lencioniego
 3. Psychtech (badanie inteligencji emocjonalnej, style przywódcze, style wywierania wpływu)
 4. Ról Zespołowych
 5. Wywiadów indywidualnych
 6. Wywiadów grupowych

Chcesz poznać potencjał swojego Zespołu?

Zaproś mnie na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach i rezultatach, na jakich Ci zależy

Napisz do mnie

Wróć do Góry

Znajdź mnie na FB