Akademia Managera Inteligentnego Emocjonalnie.

Zmieniający się rynek, rosnące wymagania Klientów i nowi pracownicy w danej organizacji to konieczność dla każdej formy ciągłego inwestowania w kadrę managerską – by potrafili Oni nie tylko stawiać czoła wyzwaniom codzienności biznesowej, ale mieli motywację do rozwoju siebie i swoich podwładnych, przekraczania wyników biznesowych i szukania powodów do doskonalenia procesów osiągania celów.

 

 

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą,
lecz sprawić, by podążali za nim

Charles Louis de Secondat Montesquieu

W zajęciach Akademii Managera Inteligentnego Emocjonalnie mogą wziąć udział zarówno pracownicy, którzy chcą lepiej poznać siebie, swój potencjał/ zasoby i mają przyjąć rolę Managera, jak też Ci którzy mając już doświadczenie w zarządzaniu Zespołem – chcą dalej doskonalić swoje kompetencje i umiejętności ( moduł III).

Manager Inteligentny Emocjonalnie to osoba, która nie tylko wdraża wizje i strategie firmy, realizuje cele biznesowe, terminowo wywiązuje się z powierzonych zadań, deleguje zadania i monitoruje procesy, ale to też ktoś, kto:

 • buduje partnerskie relacje z pracownikami i Klientami
 • potrafi rozpoznawać talenty w swoim Zespole i umie je rozwijać
 • inspiruje ludzi i dociera do ich naturalnych potrzeb i motywów – by sami chcieli brać odpowiedzialność za siebie, doskonalenie swoich kompetencji/ umiejętności i swój osobisty sukces zawodowy
 • kształtuje takie środowisko pracy by było on dla pracowników źródłem mocy, energii, wsparcia i wzajemnej edukacji
 • myśli o zwiększaniu produktywności i zaangażowania każdej osoby w Zespole
 • wyznacza najlepsze wzorce zachowań i postaw
 • potrafi wykorzystywać różnorodność w Zespole i na niej opierać swoje działania managerskie
 • dzielić się władzą i odpowiedzialnością z ludźmi na każdym etapie rozwoju zespołu
 • szuka okazji do innowacyjnych działań usprawniających prace Zespołu i firmy
 • myśli perspektywą długoterminową przy podejmowaniu bieżących decyzji biznesowych
 • zna i rozumie siebie ale też ma doskonałą wiedzę o swoich podwładnych (emocje, motywacje, potrzeby)
 • dąży do osobistego mistrzostwa w roli Managera

Akademia Managera Nowej Generacji przygotowuje z sukcesem kadrę managerską do skutecznego działania operacyjnego, myślenia o rozwoju siebie, pracowników i organizacji, uczy odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji dla zapewnienia rozwoju całej firmy.

Ja w roli Managerawarsztat rozwoju osobistego pozwalający zrozumieć swój potencjał, mocne strony, preferowane style myślenia, działania, komunikacji i budowania relacji z innymi oraz poziom inteligencji emocjonalnej

ABC Managera Inteligentnego Emocjonalnie – podstawowy program wspierający rozumienie nowej roli, wspierający rozwój podstawowych kompetencji managerskich i stylów zarządzania

Sztuka zarządzania ludźmi – program zaawansowany dla Managerów którzy chcą doskonalić swój warsztat i zapewnić sobie sukcesy w roli Szefa Inteligentnego Emocjonalnie

Formuła Akademii Managera Inteligentnego Emocjonalnie

Każdy z modułów trwa 2 dni i zazwyczaj odbywa się poza biurem firmy.

Program rozłożony jest w czasie, tak aby dać uczestnikom warsztatów okazję do wdrożenia nowych umiejętności, sprawdzenia swojej skuteczności i rozwoju refleksji o tym, co nadal warto wzmacniać i rozwijać.

Program zawsze dopasowywany jest do potrzeb i kultury organizacyjnej każdego Klienta.

Zajęcia w trakcie Akademii mają charakter interaktywnych warsztatów, wzbogaconych o indywidualną informację zwrotną dla każdego uczestnika.

Przed warsztatami uczestnicy są proszeni  o wypełnienie badania Inteligencji Emocjonalnej oraz kilku innych kwestionariuszy psychologicznych.

Chcesz skorzystać z mojego wsparcia w zakresie kształtowania skutecznych nawyków i postaw managerskich u swoich pracowników?

Zaproś mnie na spotkanie, abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, celach i rezultatach jakie chcesz osiągnąć. Możesz też napisać do mnie maila z zapytaniem o możliwość nawiązania współpracy

Napisz do mnie

Wróć do Góry

Znajdź mnie na FB